Autoritatea finanțatoare: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (AN)

Buget: 67.000,00 euro

Perioadă proiectului: 01.06.2023 – 31.08.2024

Perioada acreditării: 01.03.2023 – 31.12.2027

Descriere: CONCORDIA Academia, parte a Organizația Umanitară CONCORDIA, a primit în acest an acreditarea Erasmus+ în domeniul Educației Adulților prin intermediul căreia, până la finalul anului 2024, vor fi organizate mobilități de învățare destinate cursanților adulți (staff și learners). Astfel, 60 de cursanți adulți vor participa la experiențe de învățare sub forma unor cursuri de formare și job shadowing, rezultate din analiza de nevoi de învățare și dezvoltare de competențe, în domenii diverse: digitale, îngrijiri paliative, introducerea jocului și gamificării în programele de formare cu alți beneficiari adulți, creșterea rezilienței și grijii de sine în contextul muncii cu cazuistică severă, creșterea capacității de inovare în social.

Impactul așteptat: Prin facilitarea accesului la programe de invățare aplicate, intensive, în context internațional, ne propunem capacitarea unui număr de 60 de cursanți adulți (profesioniști care activează în domeniul social), urmând ca rezultatele acestei învățări să se răsfrângă pozitiv asupra grupurilor vulnerabile cu care aceștia lucrează în mod direct. Impactul asupra beneficiarilor finali se va vedea prin creșterea calității serviciilor oferite și printr-o reziliență crescută a profesioniștilor în fața multiplelor provocări.