Eligibilitate, înregistrare și participare

La secțiunea Învață cu noi, rubrica Cursuri, găsiți descrierea cursurilor și a activităților noastre de dezvoltare profesională și personală. Pentru orice informație suplimentară, contactați-ne la academia@concordia.org.ro.

În principiu, oricine este interesat. Există însă condiții impuse de entitățile care certifică cursurile noastre. Găsiți condițiile specifice în descrierea fiecărui curs la secțiunea Învață cu noi și în anunțul cursului respectiv la secțiunea Înscrieri.

Cei interesați sunt invitați să ne contacteze la academia@concordia.org.ro .

Toate cursurile programate sunt anunțate din timp în secțiunea Înscrieri și pe celelalte canale de comunicare ale CONCORDIA Academia. Anunțul va conține documentele solicitate pentru înscriere și eventuala procedură de selecție.

Pentru a vă asigură că sunteți la curent cu toate oportunitățile oferite, abonați-vă la newsletter-ul CONCORDIA Academia.

De cele mai multe ori în limba română. Dacă, însă, cursul se desfășoară în altă limbă (cel mai adesea engleză), acest lucru este specificat în anunț. Pentru orice altă limbă în afară de engleză, asigurăm interpretare simultană.

Locația cursului și programul de desfășurare sunt specificate în anunț la lansarea programului de formare. Vă asigurăm că ținem cont de prevederile legale privind prevenirea transmiterii COVID-19 și căutăm cele mai potrivite soluții care să ofere un cadru cât mai bun pentru desfășurarea cursurilor.

În funcție de curs, numărul de participanți poate varia între 15 și 25 de persoane per grupă. Informații specifice găsiți în anunțul de curs din secțiunea Înscrieri.

Costurile cursurilor diferă în funcție de durata cursului, specificul acestuia, certificare, etc. În unele cazuri acestea pot fi acoperite parțial sau în întregime de finanțatori sau eventuale burse. Costul pentru fiecare curs este anunțat odată cu lansarea programului de formare în secțiunea Înscrieri.

Pentru cursurile de lungă durată (mai mult decât 2 zile) puteți plăti în rate. Pentru detalii privind modalitățile de plată, vă rugăm să contactați persoana responsabilă de curs (anunțată la lansarea programului de formare) sau să ne trimiteți un mail la adresa academia@concordia.org.ro .

CONCORDIA Academia nu acoperă costurile de cazare și transport. În cazuri speciale, în care participarea la programul de formare este parte a unui proiect, este posibil ca aceste costuri să fie decontate de către finanțator.

Costuri și plată

Absolvirea cursului și certificare

CONCORDIA Academia eliberează la cerere certificate de participare pentru toate programele sale de formare.

În cazul în care programul de formare este acreditat de Agenția Națională pentru Calificări (ANC) sau beneficiază de credite din partea Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), în urma finalizării cu succes a cursului și a examenului de certificare participanții pot beneficia și de diplome ANC și CNASR. Costurile legate de eliberarea acestor diplome sunt specificate în anunțul de curs disponibil în secțiunea Înscrieri.

Programele de formare CONCORDIA Academia sunt recunoscute și la nivel internațional de entități cum ar fi EURODIR – Rețeaua transnațională europeană a organizațiilor de formare pentru directorii de instituții sociale sau Schlosshofen – Institut asociat Universității de Științe Aplicate din Vorarlberg, Austria care desfășoară de mai bine de 35 de ani programe de studii de nivel postuniversitar. Pentru detalii în acest sens, contactați-ne la academia@concordia.org.ro .

Pentru toate programele de lungă durată (peste 2 zile) și pentru toate cele cu plată, semnăm contracte de formare cu participanții sau/și organizațiile din care aceștia provin. Nerespectarea prevederilor contractuale cu privire la prezența la cursuri, face ca persoana în cauză să nu poată participa la examenul final și, ca atare, participantul nu va putea obține diploma/certificatul până la recuperarea respectivelor zile de formare și susținerea examenului de certificare.

În cazul cursurilor finanțate în cadrul proiectelor, conform prevederilor contractuale, acumularea unui număr de absențe de peste 30% din motive ce țin de voința participantului sau a organizației pe care o reprezintă, poate conduce la obligația acoperirii costurilor cu formarea pentru persoana în cauză. De asemenea, atât persoana, cât și organizația, nu vor mai beneficia de oportunități gratuite de formare timp de un an.

În cazul cursurilor cu plată, participanții care nu anunță cu minim 48 de ore înainte de începerea cursului anularea participării, nu vor beneficia de returnarea avansului plătit.

Ca urmare a măsurilor împotriva răspândirii COVID-19 sunt posibile schimbări de ultimă oră în programul și modalitatea de derulare a cursurilor (de exemplu: conversia cursurilor fizice într-o alternativă digitală). Participanții vor fi informați în timp util cu privire la orice modificări și măsuri de siguranță specifice.

Avem în vedere desfășurarea cursurilor în condiții cât se poate de sigure (distanțare fizică, asigurarea măștilor și dezinfectanților, derularea în aer liber și în spații generoase, atunci când este posibil). Cu toate acestea, participarea are loc pe proprie răspundere.

În cazul în care ați avut contact cu persoane cu o infecție confirmată sau suspecte de infecție cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, vă rugăm să vă abțineți de la a participa la curs și să vă anunțați absența. În acest caz nu vor fi luate măsuri administrative care să vă penalizeze.

Persoanelor care prezintă simptome asemănătoare gripei (febră, tuse, dificultăți de respirație) nu li se va permite accesul la cursurile desfășurate cu prezență față în față.

Diverse

Educăm potențialul de a face bine.