Durată: Noiembrie 2020 – Octombrie 2022 ( 24 luni)

Buget: 185,000 EUR

Scopul proiectului:

Prezentul proiect este conceptualizat pe baza experienței valoroase a CONCORDIA Academia în furnizarea de formare atât în ​​România, cât și în Republica Moldova (Proiecte Better off și Safer Care). Prin acest proiect CONCORDIA Academia își extinde acoperirea geografică (adresându-se organizațiilor din noi regiuni), poate crește calitatea formării sale (oferind servicii de asistență post-și-formare, precum coaching și supervizare pentru peste 180 de profesioniști), testează noi abordări (oferind un amestec de intervenții la nivel organizațional, adresându-se managerilor, practicienilor și supervizorilor), pilotează noi mecanisme de sustenabilitate (program de bursă CSR), măsurând în același timp efectele intervenției sale (evaluarea rezultatului).

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor sociale furnizate în sectorul de îngrijire a copilului atât în ​​România, cât și în Republica Moldova. Prin formarea profesioniștilor în protecția copilului la toate nivelurile (numărul total de 84 de profesioniști – practicieni care lucrează direct cu beneficiarii, supervizorii și managerii serviciilor sociale, precum și prin furnizarea directă de servicii de supervizare până la 144 de profesioniști în domeniul social) proiectul va determina o capacitate sporită a profesioniștilor în protecția copilului de a gestiona procesul de transformare și de a oferi servicii de îngrijire alternativă de înaltă calitate și servicii comunitare pentru copii și familiile acestora din cele două țări. Diseminarea unei culturi de protecție a copilului la nivelul a minimum 36 de organizații va avea ca rezultat îmbunătățirea măsurilor de prevenire și protecție în serviciile alternative de îngrijire/comunitare atât în ​​România, cât și în Republica Moldova.

Aplicant principal: CONCORDIA Sozialprojekte Gemeinnützige Privatstiftung  (Concordia Social Projects) – Austria

Parteneri: Organizația Umanitară CONCORDIA România

Rezultatele proiectului:

  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la posibilitățile de formare, importanța și relevanța serviciilor de supervizare și de formare pentru practicieni în domeniul serviciilor de îngrijire a copiilor;
  • 144 de profesioniști în servicii sociale vor beneficia de servicii de supervizare, coaching și formare;
  • 18 profesioniști vor participa la programul de formare profesională pentru practicienii din domeniul serviciilor sociale;
  • 18 profesioniști vor participa la programul de formare “Manager de servicii sociale”;
  • 18 profesionisti vor participa la programul de formare “Supervizor în servicii sociale”;
  • Dezvoltarea și pilotarea unei metodologii de acordare de burse de studiu pentru profesioniștii din domeniul social;
  • Creșterea capacității practicienilor care lucrează în sectorul îngrijirii copiilor de a gestiona transformarea către servicii alternative și comunitare.

Impactul așteptat

Cel puțin 1.800 de copii, tineri și adulți din grupurile vulnerabile vor beneficia de servicii îmbunătățite din partea profesioniștilor mai bine informați și care dețin competențe profesionale mai bune.