Titlu proiect: ProtectME – integrarea protecției copilului în politica și practica curentă de îngrijire a copilului

Durată: 01.01.2020 – 30.06.2021;

Buget gestionat: 69.885 euro;

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a consolida politicile privind siguranța copiilor în domeniul serviciilor de protecție și de a consolida serviciile de tip familial.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Continuarea integrării principiilor de protecție și protecție a copilului (inspirate de principiile de siguranță a copiilor);
2. Să sporească cunoștințele și să îmbunătățească practicile privind protecția copilului în rândul profesioniștilor care lucrează cu copii, din servicii publice și private;
3. Creșterea capacității managerilor de servicii sociale de a dezvolta programe în respectul politicii privind protecția copilului.

Proiectul se adresează atât profesioniștilor care lucrează în cadrul autorităților locale sau al serviciilor de stat, cât și personalului furnizorilor privați de servicii (în principal ONG-uri). Mai mult, proiectul se adresează profesioniștilor și autorităților locale din comunitățile marginalizate (de exemplu, zonele rurale din Moldova, zonele defavorizate din România și Bulgaria), precum și comunităților care au un număr mare de copii provenind din instituții.

Aplicant principal:

CONCORDIA Sozialprojekte Gemeinnützige Privatstiftung  (Concordia Social Projects) – Austria

CONCORDIA Academia sprijină implementarea proiectului în România.

Parteneri

Organizația Umanitară CONCORDIA România, Asociația Obștească CONCORDIA Moldova și CONCORDIA Bulgaria.

Rezultatele proiectului:

  • Circa 120 de profesioniști din cadrul autorităților locale și al organizațiilor partenere din România și Moldova care lucrează cu copii și familii participă la ateliere și conferințe pe diferite teme (reziliență și traumă, gestionarea comportamentului provocator, modalități de acțiune și raportare în momentul înregistrării acuzațiilor de abuz);
  • Dezvoltarea unui manual de implementare a politicilor de protecție a copilului în organizațiile de protecție a copilului (în limba română și bulgară)

Impactul așteptat – Îmbunătățirea măsurilor de protecție în serviciile de îngrijire a copiilor și sporirea competențelor profesioniștilor în vederea asigurării unei mai mari siguranțe a copiilor, tinerilor și familiilor. Se urmărește o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor de protecție a copiilor din țările participante și o îmbunătățire a competențelor și calității muncii zilnice în asigurarea principiilor de protecție a copilului la nivelul serviciilor pentru familiile defavorizate și în serviciile de protecție a copilului.