Titlu proiect: Wings4Youth – Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului printr-o abordare multisectorială

FinanțatorProgramul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene (REC)

Durată: 01.01.2019 – 31.12.2020

Buget gestionat:  456.887 Euro

Scopul proiectului

Proiect are ca scop pregătirea tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copilului, în tranziția către o viață independentă de succes. Tinerii, asistenții sociali, organizațiile și IMM-urile colaborează pentru a dezvolta modele integrate de sprijin al persoanelor care părăsesc sistemul pentru integrarea lor prin dezvoltarea abilităților de viață independentă, mentorat, pe piața forței de muncă, în special prin servicii de job coaching și traininguri personalizate pentru beneficiari, companii și ONG-uri. În toate aceste activități consultăm persoanele cele mai relevante: tinerii înșiși.

Aplicant principal:

Organizația Umanitară CONCORDIA – România

Parteneri

CONCORDIA Bulgaria, CSRNest România.

Rezultatele proiectului:

Prin activitățile sale proiectul:

  1. Oferă tinerilor informații și competențe pentru a-i sprijini în tranziția în afara sistemului și accesul la un loc de muncă și o viață împlinit prin intermediul workshopurilor și al unui ghid pentru abilități de viață independentă, mentorat și job-coaching ce va fi elaborat;
  2. Oferă profesioniștilor din domeniul asistenței sociale traininguri și metodologii de lucru bazate pe dovezi pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul, în special în ceea ce privește dezvoltarea abilităților de viață independentă, job coaching și mentorat;
  3. Explorează parteneriatele public-privat dintre furnizorii de servicii sociale și sectorul de afaceri, în vederea încurajării responsabilității sociale a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a răspunde nevoilor tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul.
  4. Contribuie la conștientizarea opiniei publice prin acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea contextului socio-economic și legislativ în vederea susținerii tinerilor care părăsesc sistemul de protecție.

Impactul așteptat – În cei doi ani de implementare, proiectul se va adresa direct către: cel puțin 150 de tineri care părăsesc sistemul instituționalizat, peste 120 de profesioniști în asistență socială și peste 120 de IMM-uri din România și Bulgaria.