Lumea în care trăim este marcată de diviziune. Disparitățile sociale și economice din România au fost accentuate de criza instalată la începutul acestui an pe fondul pandemiei de Coronavirus. Sectorul educațional funcționează drept una dintre cele mai fidele oglinzi, care ne oferă, fără posibilitate de disimulare, o radiografie obiectivă a stării de fapt din diferite regiuni ale țării. Modul în care o societate găsește soluții la problemele copiilor în general, dar mai ales la problemele copiilor din comunitățile vulnerabile, este barometrul prin care o societate ca ecosistem își măsoară eficiența.

Din această nevoie acută pentru România anului 2020 s-a născut proiectul „Education includes Opportunities”, proiect care țintește către diminuarea abandonului școlar și conturarea unui mediu educațional non-discriminatoriu, în care talentele copiilor provenind din toate mediile sociale și categoriile de vulnerabilitate vor fi recunoscute și hrănite pentru a se dezvolta. Acest lucru se va împlini prin conceperea și testarea unui model unic de intervenție socio-pedagogică pentru a asigura înscrierea în școli și accesul deplin la o educație de calitate pentru copiii din aceste comunități.

Personajele principale pe care proiectul vizează să le pună în lumina reflectoarelor și să le susțină spre creștere sunt echipe de lucru multidisciplinare formate din profesori, asistenți sociali, psihologi, consilieri școlari și pedagogi, create pentru a sprijini copiii și familiile acestora în maniera cea mai folositoare cu putință.

Pentru a contribui la împlinirea acestei misiuni, CONCORDIA Academia va dezvolta si pilota o curriculă de educație incluzivă pentru ciclul de învățământ primar și gimnazial. Astfel, membrii echipelor multidisciplinare vor înțelege impactul unui mediu advers asupra dezvoltării copiilor și vor avea cunoștințele și instrumentele necesare pentru a diminua acest impact. Proiectul va fi implementat pentru început în București, Ploiești, Iași și Oradea, localități reprezentative tuturor regiunilor socio-economice ale țării.

Pe parcursul ultimelor luni, echipa de implementare a folosit o definiție a școlii incluzive care stă la baza filosofiei proiectului, reflectând dorințele și țintele calitative pe care proiectul Education includes Opportunities și le propune:

Școala incluzivă este o școală pentru fiecare dintre elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a, fie că aceștia sunt supuși riscului de excluziune socială din cauza dificultăților financiare, fie că provin din familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, fie că provin din familii de emigranți stabilite în țara noastră sau provin din familii mixte, fie că sunt elevi cu cerințe educaționale speciale.

Până la acest moment, au avut loc câteva etape cheie care vor genera concluzii esențiale pentru atingerea țintelor din cadrul proiectului:

  • 4 focus-grupuri, câte unul în fiecare dintre cele 4 localități. Participanți au fost membri ai familiilor copiilor care necesită servicii de incluziune;
  • 1 focus-grup la nivel național cu 5 profesioniști implicați în procesul educațional;
  • 24 de interviuri semi-structurate, câte 6 în fiecare dintre cele 4 localități. Participanți au fost profesioniști implicați în educație (cadre didactice, consilieri școlari, psihologi, mediatori școlari, asistenți sociali);
  • 1 chestionar de analiză a nevoilor aplicat la nivel național. Au fost înregistrate 68 de răspunsuri din rândul specialiștilor din domeniu.

Rezultatele analizei sunt în proces de prelucrare și corelare cu metodologia pentru incluziune școlară. Vă invităm să rămâneți aproape de noi aici pe pagina noastră web și pagina de facebook pentru vești despre evoluția activităților.

Autor: Monica Costea