Autoritatea finanțatoare: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale (AN)

Buget: 250.000 euro

Parteneri: CONCORDIA Academia prin Organizația Umanitară Concordia (România), Kardinal König Haus (Austria), Instituto Politecnico de Leiria (Portugalia)

Perioadă: 31.12.2023 – 30.12.2025 

Descriere: Obiectivul general al proiectului este construirea unor comunități de îngrijire reziliente și incluzive, în care profesioniștii, îngrijitorii, pacienții și cetățenii colaborează cu scopul final de a îmbunătăți starea generală de sănătate și de viețuire a pacienților care se confruntă cu afecțiuni severe sau a celor aflați la sfârșitul vieții.

În cadrul proiectului va fi dezvoltat un program amplu de formare care se va adresa, pe de o parte, profesioniștilor din socio-medical, și pe de altă parte, aparținătorilor și îngrijitorilor la domiciliu din cele 3 țări ale Uniunii Europene. Rezultatele previzionate ale proiectului cuprind:

  • un training international prin care va fi formată o echipă multidisciplinară formată din 20 de profesioniști din socio-medical
  • programe de formare naționale la care vor participa 90 de persoane (profesioniști și aparținători) din cele 3 țări
  • materiale de învățare variate (podcasturi, broșuri, ghiduri practice), accesibile prin platforma CONCORDIA Academia, care să susțină atât profesioniștii din socio-medical, cât și aparținătorii, în efortul lor de a îngriji persoanele care se confruntă cu afecțiuni severe sau care își petrec ultima etapă a vieții

Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Nici Uniunea Europeană și nici ANPCDEFP nu pot fi ținute răspunzătoare pentru acestea.