Proiecte

Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021

COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate

01.04.2021 – 30.09.2023

Finanțator Confidențial

EduSafe – Protejarea copiilor în instituțiile de învățământ

01.08.2020 – 30.01.2022

Finanțator Confidențial

Education Includes Opportunities

01.07.2020 – 30.06.2022

Programul Erasmus+ European Forward-Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training

FOCUS – Forward Looking Social Europe Skills

01.01.2020 - 30.06.2022

Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene (REC)

Wings4Youth – Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului printr-o abordare multisectorială

01.01.2019 - 31.12.2020

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

YES – Youth Empowerment for Sustainable development

01.10.2018 - 31.12.2020