Titlu proiect Forward LOoking SoCial EUrope Skills – FOCUS

Finanțator: Programul Erasmus+ European Forward-Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training

Durată: 01.01.2020 – 30.06.2022

Buget gestionat:  86.911 Euro

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este acela de a crește numărul organizațiilor din domeniul social capabile să planifice și să realizeze parcursuri de formare la locul de muncă pentru profesioniștii din sector, care să le dezvolte acestora competențele necesare la nivel european în perspectiva anului 2030.

Aplicant principal:

Organizația Umanitară CONCORDIA

Parteneri

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (RO), Fachhochschule Vorarlberg Gmbh (AT), SOSU Østjylland (DK), Istituto Formazione Operatori Aziendali – I.F.O.A. (IT)

Pe baza consultării stakeholderilor cheie (peste 200 de organizații din 4 țări) proiectul va dezvolta un Future Skills Inventory (Catalog al competențelor viitoare), precum și o politică inovativă de formare la locul de muncă pentru profesioniștii din domeniul social din Europa. O componentă de formare, adresată responsabililor de resurse umane din cadrul organizațiilor mici și mijlocii din domeniu va fi testată și evaluată cu implicare a 80 astfel de organizații.

Rezultatele proiectului:

  • 220 de reprezentanți ai stakeholderilor (profesioniști, angajatori și decidenți din domeniul social din 4 țări ale UE) vor participa la consultări în vederea definirii Catalogului competențelor viitoare;
  • 60 de reprezentanți ai stakeholderilor din cele 4 țări vor participa la un Future Workshop de 2 zile pentru realizarea Catalogului competențelor viitoare;
  • reprezentanți ai stakeholderilor de la nivelul celor 4 țări vor dezvolta prin metoda Delphi o politică de formare a competențelor viitoare la locul de muncă;
  • 80 de responsabili ai departamentelor de resurse umane vor participa la programe de formare privind politicile de recrutare, selecție, menținere și motivare a personalului din social
  • 40 de asistenți sociali vor participa la un webinar privind impactul digitalizării asupra activității în sector;
  • 260 de reprezentanți ai stakeholderilor vor participa în conferințe și întâlniri de diseminare a rezultatelor proiectului;
  • 500 de organizații din domeniu, 2.000 de profesioniști și aproximativ 20.000 membri ai opiniei publice vor fi informați cu privire la rezultatele proiectului.

Impactul așteptat – aproximativ 1.500 de profesioniști din domeniul social de la nivel european vor beneficia în următorii 3 ani de rezultatele proiectului.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.