Titlu proiect: EduSafe – Protejarea copiilor în instituțiile de învățământ

Durată: 01.08.2020 – 30.01.2022 (18 luni)

Buget gestionat: 70.000 euro

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este combaterea și prevenirea violenței împotriva copiilor în România, Bulgaria și Republica Moldova prin

  1. Oferirea unui model de politică de protecție a copiilor pentru școlile primare, grădinițele și centrele de zi;
  2. Îmbunătățirea cunoștințelor părinților și ale copiilor cu privire la formele de abuz și prevenirea acestuia;
  3. Informarea personalului didactic cu privire la modalitățile de aplicare a principiilor și măsurilor de protecție a copilului în activitatea de zi cu zi;
  4. Sensibilizarea tuturor stakeholderilor cu privire la abuzul asupra copiilor, inclusiv dezvoltarea de strategii de prevenire, intervenție și acțiune în instituțiile de învățământ formale și informale și promovarea unei abordări universale a protecției copiilor în școli.

Proiect are ca scop combaterea și prevenirea violenței împotriva copiilor din România, Bulgaria și Republica Moldova, concentrându-se pe protejarea copiilor în școli, grădinițe și centre de zi.

Activitățile vor include: elaborarea unui model de politică de protecție a copiilor în școli și grădinițe, formarea profesorilor și a personalului didactic, consilierea părinților pentru educație pozitivă, activități ale părinților și copiilor, ateliere cu copiii privind efectele negative ale hărțuirii și activități de promovare în favoarea unei abordări universale a protecției copiilor în școli.

Aplicant principal:

CONCORDIA Sozialprojekte Gemeinnützige Privatstiftung (Concordia Social Projects) – Austria

Parteneri

Organizația Umanitară CONCORDIA România, Asociația Obștească CONCORDIA Moldova și CONCORDIA Bulgaria

Rezultatele proiectului:

  • Elaborarea unui model de politică de protecție a copiilor pentru școlile primare, grădinițe și centrele de zi;
  • Organizarea a 10 sesiuni de training pentru cel putin 60 de cadre didactice;
  • Organizarea unei vizite de studiu în Ungaria.

Impactul așteptat

Cel puțin 500 de persoane din România, Republica Moldova și Bulgaria vor beneficia vor fi informate sau formate în cadrul proiectului cu privire la combaterea și prevenirea violenței împotriva copiilor în unitățile de învățământ  (116 cadre didactice și personal asimilat, 120 de copii, 220 de părinți, 60 reprezentanți ai instituțiilor publice și private, școli, inspectorate școlare, universități și furnizori de servicii sociale).