Titlu proiect: Education Includes Opportunities

Durată: 01.07.2020 – 30.06.2022 (24 luni)

Buget:  197.202 eur

Scopul proiectului

Proiectul vizează conceperea și testarea unui model unic de intervenție socio-pedagogică pentru a asigura înscrierea în școli și accesul deplin la o educație de calitate pentru copiii din familii și comunități vulnerabile și marginalizate. Ca urmare a activităților proiectului, în comunitățile vizate, va scădea rata abandonului școlar, iar copiii se vor bucura de un mediu educațional care recunoaște și dezvoltă talentele lor.  În plus, profesorii vor fi dotați cu metodologii pedagogice și cunoștințe sensibile la contextul de viață al copiilor marginalizați și al celor cu dizabilități de învățare. Acest proiect vizează îmbunătățirea colaborării între diferiții profesioniști (profesori, asistenți sociali, psihologi, consilieri școlari si pedagogi) din cadrul echipelor multidisciplinare, pentru a sprijini copiii si familiile acestora în cel mai bun mod posibil.

Obiectivele proiectului:

  1. Asigurarea accesului copiilor la servicii de educație formală și non-formală de calitate.
  2. Consolidarea capacității profesorilor de a aplica principii și instrumente simple de muncă socială în munca lor pedagogică cu copiii și familiile acestora;
  3. Promovarea unor practici sănătoase de bugetare a actului educațional, care să asigure accesul la o educație de calitate pentru toți copiii

Aplicant principal:

CONCORDIA Sozialprojekte Gemeinnützige Privatstiftung  (Concordia Social Projects) – Austria

Parteneri

Organizația Umanitară CONCORDIA România

CONCORDIA Academia este responsabilă pentru una din componentele proiectului și anume cea care urmărește dezvoltarea unei metodologii inovatoare pentru incluziunea socială în învățământul primar și gimnazial. Prin formarea unor echipe de lucru multidisciplinare (învățători, asistenți sociali, psihologi și consilieri școlari) și dezvoltarea unei curricule incluzive pentru învățământul primar, cadrele didactice vor putea folosi cu succes cunoștințe, metode de lucru din sfera asistenței sociale și vor înțelege mai bine impactul unui mediu social și economic advers asupra dezvoltării copiilor.

Localitățile vizate în proiect sunt București, Ploiești, Iași și Oradea.

Rezultatele proiectului:

  • Elaborarea și coordonarea unui program de formare pentru echipele multidisciplinare locale (cadre didactice, asistenți sociali, consilieri școlari, etc), bazat pe nevoile existente;
  • Elaborarea și coordonarea unei metodologii de intervenție pentru echipele multidisciplinare locale;

Impactul așteptat

Reducerea abandonului școlar ca urmare a creșterii calității colaborării între profesioniștii implicați în sprijinirea participării școlare a copiilor proveniți din medii defavorizate, într-o intervenție care are în centru copilul, familia și comunitatea.