Titlu proiect: YES – Youth Empowerment for Sustainable development

Finanțator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

Durată: 01.10.2018 – 31.12.2020

Buget gestionat:  100.700 Euro

Scopul proiectului
Obiectivul general pe termen lung este de a contribui la incluziunea socială și economică a tinerilor care părăsesc sistemul de îngrijire în Republica Moldova prin consolidarea perspectivelor lor pentru o viață independentă.

Aplicant principal:

“CONCORDIA Verein für Sozialprojekte“

Parteneri

Asociația Obștească ”CONCORDIA. Proiecte Sociale ” activă la nivelul mai multor localității din Republica Moldova.

CONCORDIA Academia, departamentul de formare al Organizației Umanitare CONCORDIA (România) a fost responsabilă de organizarea activităților de formare din cadrul proiectului.

Rezultatele proiectului:

  • 30 de profesioniști din domeniul social care lucrează cu tinerii care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție a copilului beneficiază de cursuri de formare
  • 10 profesioniști formați a participă la un program de formare de formatori (ToT) și asigură diseminarea în continuare a cunoștințelor învățate.
  • 80 de tineri care se pregătesc să părăsească sistemul institutional de îngrijire (35 de fete și 45 de băieți) între 15 și 23 de ani dezvoltă abilități de viață independentă, inclusiv planuri personale privind cariera lor educațională/profesională;
  • Minim 20 de ONG-uri locale și organizații publice care lucrează în domeniu pun bazele unei platforme cu scopul de a apromova activitățile de advocacy și lobby pentru tinerii din Republica Moldova care se pregătesc să părăsească sistemul institutional de îngrijire.
  • Crearea unei baze de date cu potențiali angajatori din sectorul de afaceri care sunt dispuși să angajeze tineri care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție a copilului.

Impactul așteptat:

Dezvoltarea capacităților tinerilor este punctul central al proiectului pentru a atinge obiectivul general  de incluziune socială și economică a celor care urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului.

Până la finalul proiectului un număr de circa  4,500 de copii și tineri aflați în sistemul instituțional de îngrijire alternativă în Republica Moldova vor beneficia indirect de acest proiect prin creșterea calității intervențiilor profesioniștilor formați prin proiect.